PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z podaniem przez Ciebie Twoich danych osobowych dla celów rejestracji w serwisie united.org.pl (dalej: Serwis) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Printmax Lidia Gadomska z siedzibą w Warszawie (01-651), ul. Gwiaździsta 5B/25 (dalej: Administrator), z którą możesz kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@united.org.pl.
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rejestracji w Serwisie oraz weryfikacji Twojej tożsamości związanej z bezpiecznym logowaniem w Serwisie, a więc zawarcia i realizacji umowy na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będziesz pozostawał zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia roszczeń.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a także w określonych przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być niemożność korzystania z usług świadczonych przez Serwis.
7. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być poddawane profilowaniu w celach rozwojowych i statystycznych, wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Administratora.
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.